.

.

Tiroit Sintigrafisi

Tiroit sintigrafisi; tiroit dokusunun varlığı, büyüklüğü, şekli, yeri ve fonksiyonunun değerlendirilmesi için kullanılır.

 

Endikasyonları:

 • ·      Noduler veya diffuz guatr
 • ·      Ektopik tiroit dokusu
 • ·      Retrosternal guatr
 • ·      Agenezi, hemiagenezi
 • ·      Cerrahi sonrası bakiye tiroit dokusunun değerlendirilmesi
 • ·      Boyun ve üst mediasten kitlelerinin incelenmesi
 • ·      Tiroit nodullerinin fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi
 • ·      Tirotoksikoz ayırıcı tanısı (diffuz veya noduler toksik guatr, tiroidit ve ekzojen tiroit hormon alımı)
 • ·      Tiroidit tanı ve takibi
 • ·      Hipotiroidi (doğumsal veya edinsel)
 • ·      T-3 supresyon testi sırasında

Hasta hazırlığı

 

Gebelik sorgulanır (kontrendikedir).

 

Tiroit glandında aktivite tutulumunu etkileyen ilaçları kullanıp kullanmadığı sorulur. Bu ilaçların, test öncesi uygun surelerde kesilmesi gerekebilir.

 

Tc-99m perteknetat tiroit sintigrafisinde diyet kısıtlaması yoktur. I-131 ve I-123 tiroit sintigrafisinde ise, düşük iyotlu diyet uygulanır 3-4 saat önce ve 1 saat sonra katı gıda yememesi gerektiği, su içebileceği söylenir.

 

Sintigrafik inceleme, mutlaka biyopsi uygulamasından önce yapılmalıdır. Eğer biyopsi yapılmışsa, yara iyileşmesi suresince (1-2 hafta) beklenmelidir.

 

T-3 supresyon testinde, tiroit sintigrafisi çekimi, 7-10 gün sure ile 3-4x25 μg Tri-iodotironin’in oral yolla alımından sonraki gün yapılır.

 

Görüntüleme öncesi faydalı bilgiler

1. Tiroit palpasyonu ve fiziki bakı bulguları

2. İlgili laboratuar bulgularının sonuçları

3. Ultrasonografi ve yapılan diğer tiroit görüntüleme tetkikleri

4. Tiroit uptake testi

 

Önlemler

Hasta emzirme durumundaysa ve tetkiki yaptırmak zorunda kalırsa, tetkik sonrası belli bir süre emzirmemesi önerilir. Uygun görülen sureler, tablo 1’de belirtilmiştir.

Radyonüklit

Rutin tiroit sintigrafisinde, Tc-99m perteknetat kullanılır. Retrosternal guatrda ve diskordan nodul kuşkusunda ise, I-131 veya I-123 kullanılmalıdır.

 Tc-99m perteknetat intravenoz uygulanır. Ancak, çok küçük bebeklerde oral yoldan verilebilir. I-131 ve I-123’ün sıvı veya kapsül şeklinde oral preparatları vardır.

Görüntüleme

Tek delikli kolimatörün rezolusyonu, paralel delikli kolimatöre göre daha ustun olduğundan, rutin tiroit sintigrafisi çekimlerinde tek delikli kolimatör tercih edilir. Çekimler, kullanılan radyonüklidin foton enerjisine göre ayarlı, 3-6 mm.’lik tek delikli kolimatör takılı gama kamera ile %20 pencere aralığında yapılır.

 

Supin pozisyonda, başın arkaya doğru atılıp, boynun gerilmesi sağlanır. Omuzların altına yerleştirilen bir yastıkla sabit destek sağlanır. Tercihen veya hasta supin pozisyonda yatamazsa, görüntüler oturarak da alınabilir. Ayrıca, tiroit kartilajı ve jugulum, gerekirse ektopik tiroit dokusu ve nodüller, nokta kaynak ile işaretlenerek, ikinci bir görüntü daha alınmalıdır. Çekim sırasında, hastanın boyun bölgesindeki metalik cisimleri çıkarması ve hareket etmemesi istenilir.

 

Tc-99m perteknetat kullanıldığı zaman, görüntüleme intravenöz enjeksiyon sonrası 10-30 dakikalık sure içerisinde yapılır. I-131’in oral yoldan alımından 24 saat sonra, I-123’un ise 4-24 saat arasında görüntüleri elde edilir.

 

Tek delikli kolimator ile anterior pozisyonda, her üç radyonüklit için de 200.000 sayımlık görüntü alınır.

 

Anterior görüntülerde, submandibular bezler ve juguler çentik görüntü alanına girmelidir.

 

Paralel delikli kolimatör kullanıldığında, görüntü alanı ve cihaza bağlı olarak uygun büyüme faktörü kullanılır. Ayrıca, lenfadenopati gibi tiroide yakın lezyonlar, tiroidin önünde veya arkasındaki küçük boyutlu nodüller, sağ ve sol anterior oblik pozisyonlardan alınan görüntüler ile daha iyi gösterilebilir. Anterior oblik görüntüler, anterior görüntünün elde edildiği zamana göre, 30U≠45U†ac›da veya her iki tiroit lobunun ayrı ayrı görülebileceği açıdan da alınır. Gerekirse, lateral görüntü alınır. Pozisyonların sağ/sol/lateral/anterior oblik yönleri, görüntü üzerinde belirtilmelidir.

 

Tiroit bölgesinde tiroit vizualize edilemiyorsa, ektopik tiroit dokusunun araştırılması için çekim alanı mutlaka dil koku ve sublingual alanları gösterecek şekilde ağız bölgesini içermeli ve lateral görüntüler alınmalıdır.

 

T-3 supresyon testinde, “Hasta hazırlığı” bölümünde belirtilen süre ve dozda T-3 uygulamasından sonra çekilen sintigrafi, daha önceki sintigrafi ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilir.

HATA KAYNAKLARI

Özofageal aktivite

Metalik cisimler

İnvaziv girişimler AB, postoperatif değişiklikler, vb.)

Hastanın hareket etmesi

Tiroit sintigrafisinden önce, araştırılan lezyonun görünmesini önleyecek şekilde, diğer bir radyofarmasotiğin uygulanması

Ekzojen iyot veya tiroit hormon alımı

0.5 cm.’den küçük lezyonlar

Kontaminasyon

Timus uptake’i, timoma

Paratiroit lezyonları

Asimetrik tükürük bezi uptake’i

Lenf nodu uptake’i

Trakeostomi

Zenker divertikülü